تفاوت اضافه کار، کسری کار و تاخیر

اضافه کار-کسری کار-تاخیر

تفاوت اضافه کار، کسری کار و تاخیر

امروز از وب سایت فراتکنو با مقاله ای تحت عنوان تفاوت مقوله های کسری کار و اضافه کار و تاخیر در خدمت شما خوانندگان گرامی هستیم.

در ابتدای مقاله باید به توضیح جداگانه این 3 موضوع بپردازیم تا شما عزیزان با مفهوم این سه مقوله آشنا شوید و اساسا لزوم استفاده از این سه المان را در نرم افزارهای حضور و غیاب دریابید.

اولین مقوله و المانی که در نرم افزارهای مربوط به دستگاه حضور غیاب مورد بررسی قرار خواهیم داد مبحث تاخیر است.

ابتدا با این پرسش روبرو می شویم که تاخیر چیست؟

تاخیر (اسم مصدرعربی) به معنی به عقب انداختن و دیر کردن است که در نرم افزارهای حضور و غیاب مقوله تاخیر برای نمایش دیر کرد پرسنل نسبت به شروع شیفت استفاده می شود.

به عنوان مثال یک شیفت کاری را در نظر بگیرید که از ساعت 8 الی 16 تنظیم شده است و اگر پرسنل مجموعه شما نسبت به شروع شیفت خود در ورود به مجموعه دیر کرد داشته باشد به همان میزان نرم افزار برای او تاخیر ورود در نظر خواهد گرفت.

شایان ذکر است که نرم افزار حضور و غیاب فراتکنو در زمینه تاخیر ورود امکان تعیین فرجه ورود یا شناوری را برای کاربر خود فراهم آورده است بدین صورت که مدیر نرم افزار می تواند دقایقی را به عنوان فرجه برای کاربران در نظر بگیرد برای نمونه به مثال شیفت 8 تا 16 برمی گردیم که مدیر نرم افزار برای کاربران 15 دقیقه به عنوان فرجه در نظر گرفته است.

در این صورت نرم افزار حضور و غیاب فراتکنو تا 15 دقیقه بعداز شروع شیفت را برای کارمند به عنوان تاخیر در نظر نخواهد گرفت و بعد از اتمام زمان فرجه تمام زمان تاخیر را به اضافه مقدار فرجه به عنوان تاخیر پرسنل منظور می کند.

مبحث بعدی که مورد برسی قرار می گیرد کسری کار است. کسری کار در نرم افزار حضوروغیاب فراتکنو به معنی کم کارکردن نسبت به طول شیفت می باشد. بازهم به مثال قبل برمی گردیم.

طول شیفت در این مثال 8 ساعت تعریف شده است و اگر پرسنل مجموعه شما نتواند به هر دلیلی مقدار طول شیفت خودرا پر کند مقدار باقی مانده در نرم افزار بعنوان کسر کار منظور خواهد شد.

بیشتر بخوانید : انواع اضافه کاری در نرم افزار حضور غیاب

 

اضافه کاری در نرم افزار حضوروغیاب فراتکنو

به کارکرد بیشتر، نسبت به طول شیفت تعریف شده، اضافه کار اتلاق می شود که به سه صورت مورد محاسبه قرار می گیرد که در مقالات بعدی به تفضیل در مورد این سه مورد سخن خواهیم گفت.

تا به اینجای مقاله به تعریف سه مقوله اضافه کار، تاخیر وکسری کار در نرم افزار حضوروغیاب فراتکنو پرداختیم در ادامه به مبحث اصلی مقاله که تفاوت این المان ها است می پردازیم باید توجه داشته باشید که مبحث کسری کار و اضافه کار با طول شیفت ارتباط مستقیم دارند پس ابن امر بدیهی است که در صورت وجود کسری کار در کارکرد روزانه ، پرسنل شما می توانند با اضافه کاری بیشتر مقدار کسری کار خودرا از بین ببرند اما در بحث تاخیر ورود پرسنل شما به هیچ وجه نمی توانند تاخیر خود را جبران کنند.

پس نتیجه می گیریم تاخیر ورود ارتباط مستقیم با شروع ساعت کاری دارد نه طول شیفت تعریف شده .

در اینجا به پایان یکی دیگر از مقالات وبسایت فراتکنو رسیدیم امیدواریم این مقاله توانسته باشد به شما در استفاده هرچه بهتر از نرم افزار حضوروغیاب فراتکنو کمک کرده باشد .

تهیه و تنظیم وبسایت فراتکنو