انواع سیستم کنترل تردد بیومتریک
دسترسی های سریع وبلاگ فراتکنو

انواع سیستم کنترل تردد بیومتریک

انواع سیستم کنترل تردد بیومتریک

سیستم کنترل تردد بیومتریک، یک سیستم امنیتی است که از اطلاعات بیومتریکی فرد استفاده می کند تا به کاربران دسترسی دهد و یا امکانات را محدود کند. در ادامه، به بررسی انواع سیستم کنترل تردد بیومتریک می پردازیم:

سیستم شناسایی اثر انگشت: این سیستم از اثر انگشت فرد استفاده می کند تا هویت او را تأیید کند. برای استفاده از این سیستم، فرد باید اثر انگشت خود را در سیستم ثبت کند.

سیستم شناسایی چهره: این سیستم از ویژگی های چهره فرد برای تشخیص هویت استفاده می کند. این سیستم می تواند برای شناسایی فردان در محیط های باز و یا بسته استفاده شود.

سیستم شناسایی عینک: این سیستم از ویژگی های عینک فرد برای تشخیص هویت استفاده می کند. این سیستم می تواند برای کنترل تردد در محیط های باز و یا بسته استفاده شود.

سیستم شناسایی اسکن پلاسما: این سیستم از ویژگی های اسکن پلاسما برای تشخیص هویت استفاده می کند. این سیستم به صورت یک لمس با استفاده از امواج رادیویی کار می کند.

سیستم شناسایی عنایت: این سیستم از ویژگی های عنایت فرد برای تشخیص هویت استفاده می کند. این سیستم می تواند در محیط های باز و یا بسته استفاده شود.

سیستم شناسایی صدا: این سیستم از ویژگی های صدای فرد برای تشخیص هویت استفاده می کند. این سیستم می تواند برای کنترل تردد در محیط های باز و بسته استفاده شود.

سیستم شناسایی عروق: این سیستم از ویژگی های عروق دست و پا برای تشخیص هویت استفاده می کند. این سیستم معمولاً در محیط های بسته استفاده می شود.

سیستم شناسایی DNA: این سیستم از ویژگی های DNA فرد برای تشخیص هویت استفاده می کند. این سیستم معمولاً در محیط های بسته و حساس استفاده می شود.

در نهایت، هر نوع سیستم کنترل تردد بیومتریک دارای مزایا و معایب خاص خود است. مزایای این سیستم ها شامل افزایش امنیت، کاهش احتمال خطا و افزایش سرعت عملیات است. با این حال، معایب آن شامل هزینه بالا و نیاز به زمان برای ثبت اطلاعات بیومتریکی است. در نهایت، انتخاب سیستم کنترل تردد بیومتریکی مناسب باید بر اساس نیازهای شرکت و سطح امنیت مورد نیاز آنان انتخاب شود.

انواع دستگاه بیومتریک

دستگاه های بیومتریک بر اساس نوع ویژگی بیومتریکی که از آن برای تشخیص هویت استفاده می شود، دسته بندی می شوند. در ادامه به برخی از انواع دستگاه های بیومتریک و ویژگی های آنها اشاره می کنیم:

 • دستگاه شناسایی اثر انگشت: در این دستگاه، ویژگی بیومتریکی استفاده شده اثر انگشت است. این دستگاه با استفاده از تصویری که از اثر انگشت فرد گرفته می شود، هویت فرد را تشخیص می دهد.
 • دستگاه شناسایی چهره: در این دستگاه، ویژگی بیومتریکی استفاده شده چهره فرد است. این دستگاه با استفاده از تصویری که از چهره فرد گرفته می شود، هویت فرد را تشخیص می دهد.
 • دستگاه شناسایی عینک: در این دستگاه، ویژگی بیومتریکی استفاده شده عینک فرد است. این دستگاه با استفاده از تصویری که از عینک فرد گرفته می شود، هویت فرد را تشخیص می دهد.
 • دستگاه شناسایی صدا: در این دستگاه، ویژگی بیومتریکی استفاده شده صدای فرد است. این دستگاه با استفاده از تحلیل صدایی که از فرد گرفته می شود، هویت فرد را تشخیص می دهد.
 • دستگاه شناسایی عروق: در این دستگاه، ویژگی بیومتریکی استفاده شده عروق دست و پا است. این دستگاه با استفاده از تصویری که از عروق دست و پا گرفته می شود، هویت فرد را تشخیص می دهد.
 • دستگاه شناسایی DNA: در این دستگاه، ویژگی بیومتریکی استفاده شده DNA فرد است. این دستگاه با بررسی DNA فرد، هویت فرد را تشخیص می دهد.
 • دستگاه شناسایی عنبیه چشم: در این دستگاه، ویژگی بیومتریکی استفاده شده عنبیه چشم فرد است. این دستگاه با استفاده از تصویری که از عنبیه چشم فرد گرفته می شود، هویت فرد را تشخیص می دهد.
 • دستگاه شناسایی امضا: در این دستگاه، ویژگی بیومتریکی استفاده شده امضای فرد است. این دستگاه با بررسی الگوی امضای فرد، هویت فرد را تشخیص می دهد.
 • دستگاه شناسایی رگ پشت دست: در این دستگاه، ویژگی بیومتریکی استفاده شده رگ پشت دست فرد است. این دستگاه با استفاده از تصویری که از رگ پشت دست گرفته می شود، هویت فرد را تشخیص می دهد.
 • دستگاه شناسایی شبکه عروق دیداری: در این دستگاه، ویژگی بیومتریکی استفاده شده شبکه عروق دیداری فرد است. این دستگاه با استفاده از تصویری که از شبکه عروق دیداری فرد گرفته می شود، هویت فرد را تشخیص می دهد.
 • دستگاه شناسایی کاربر: در این دستگاه، ویژگی بیومتریکی استفاده شده کلیه ویژگی های بیومتریکی مانند اثر انگشت، چهره، عینک، صدا، عروق، DNA، عنبیه چشم، امضا، رگ پشت دست و شبکه عروق دیداری فرد است. این دستگاه با استفاده از تمامی اطلاعات بیومتریکی فرد، هویت فرد را تشخیص می دهد.

هر یک از این دستگاه های بیومتریک، مزایا و معایب خود را دارند. برای مثال، استفاده از اثر انگشت به عنوان یکی از ویژگی های بیومتریکی، بسیار محبوب است زیرا این ویژگی در بسیاری از افراد قابل شناسایی است و امنیت بسیار بالایی دارد. اما این دستگاه در مواجهه با دستگاه هایی که تصویر اثر انگشت را تقلید می کنند، دچار مشکل می شود.

همچنین، دستگاه های شناسایی چهره نیز مزایا و معایب خود را دارند. از یک سو، شناسایی چهره به سادگی انجام می شود و به دلیل مشخص بودن چهره، نیازی به تماس فیزیکی با دستگاه نیست. اما از سوی دیگر، دستگاه های شناسایی چهره با مشکلاتی در برخی موارد روبرو هستند، مانند تغییرات در چهره به دلیل پیری، تغییر موقت در سبک زندگی و حتی تغییرات در روش آرایش چهره.

به طور کلی، دستگاه های بیومتریک مزایا و معایب خود را دارند وراهنمای خرید دستگاه حضور و غیابدستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره باید با توجه به نوع استفاده و نیازهای خاص انجام شود.

نحوه کار دستگاه های بیومتریک

دستگاه‌های بیومتریک با استفاده از ویژگی‌های فیزیولوژیکی یا رفتاری هر فرد، هویت آن فرد را تشخیص می‌دهند. برای مثال، دستگاه‌های اثر انگشت با تصویری از اثر انگشت هر فرد کار می‌کنند و مشخصات اثر انگشت را با مشخصات ثبت شده در پایگاه داده مقایسه می‌کنند تا هویت فرد را تایید کنند یا رد کنند.

در دستگاه‌هایی که برای شناسایی چهره استفاده می‌شوند، ابتدا یک عکس از چهره فرد گرفته می‌شود. سپس، مشخصاتی مانند فاصله بین دو چشم، فاصله بین دو نوک بینی، فاصله بین دو گوش و… از عکس استخراج می‌شود. سپس این مشخصات با مشخصات ثبت شده در پایگاه داده مقایسه شده و هویت فرد تشخیص داده می‌شود.

دستگاه‌های شناسایی صدا با استفاده از ویژگی‌های صدای هر فرد، هویت فرد را تشخیص می‌دهند. برای این کار، ابتدا صدای فرد ضبط شده و ویژگی‌هایی مانند فرکانس‌های مختلف صدای فرد، ریتم صحبت کردن و… استخراج می‌شود. سپس این ویژگی‌ها با مشخصات ثبت شده در پایگاه داده مقایسه شده و هویت فرد تشخیص داده می‌شود.

در کل، دستگاه‌های بیومتریک با استفاده از ویژگی‌های فیزیولوژیکی یا رفتاری هر فرد، هویت آن فرد را تشخیص می‌دهند. با توجه به نوع دستگاه بیومتریک، فرایند تشخیص هویت ممکن است کمی متفاوت باشد. به عنوان مثال، در دستگاه‌های شناسایی اثر انگشت، فرد باید اثر انگشت خود را روی دستگاه قرار داده و منتظر باشد تا دستگاه آن را تشخیص دهد. در حالی که در دستگاه‌های شناسایی چهره، فرد نیازی به تماس با دستگاه ندارد و تنها کافی است چهره‌اش در دید دوربین قرار گیرد.

دستگاه‌های بیومتریک معمولاً در سطح پایینی از سیستم کار می‌کنند و در صورت لزوم می‌توانند به سطح بالاتری ادغام شوند. به عنوان مثال، دستگاه‌های شناسایی اثر انگشت می‌توانند در سطح پایینی از سیستم کار کنند و هویت فرد را تشخیص دهند و سپس به یک سیستم کنترل تردد متصل شوند تا فرد را وارد یک محل خاص کنند. به همین ترتیب، دستگاه‌های دیگر نیز می‌توانند با سیستم‌های مختلف ادغام شوند و برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گیرند.

هنگام خرید دستگاه های بیومتریک به چه نکاتی توجه کنیم؟

در خرید دستگاه‌های بیومتریک، باید به چند نکته اصلی توجه کرد. در زیر به برخی از این نکات اشاره می‌کنیم:

دقت دستگاه: دقت دستگاه از جمله مهمترین فاکتورها در خرید دستگاه‌های بیومتریک است. دقت بالا، باعث افزایش امنیت سیستم می‌شود و خطای تشخیص کمتری را در پردازش اطلاعات دارد. بهتر است قبل از خرید، دقت دستگاه مورد نظر را بررسی کنید.

سرعت دستگاه: سرعت دستگاه نیز از جمله نکات مهم در خرید دستگاه‌های بیومتریک است. سرعت بالا به معنای افزایش تعداد افرادی است که می‌توانند در یک زمان توسط دستگاه شناسایی شوند.

قابلیت اتصال به شبکه: بسیاری از دستگاه‌های بیومتریک امکان اتصال به شبکه را دارند. این امکان می‌تواند برای مدیریت اطلاعات از راه دور و دسترسی به آمارهای دقیق از کارکرد دستگاه‌ها بسیار مفید باشد.

قابلیت تنظیمات: دستگاه‌های بیومتریک با قابلیت تنظیمات بیشتر، اجازه می‌دهند که تنظیمات و ویژگی‌های مورد نیاز شما را بر اساس نیازهای خاص شرکت یا سازمان تنظیم کنید.

قابلیت گسترش پذیری: در صورتی که شما قصد دارید در آینده سیستم خود را توسعه دهید، باید به قابلیت گسترش پذیری دستگاه بیومتریک توجه کنید تا در آینده به راحتی بتوانید دستگاه خود را ارتقا دهید.

دستگاه های حضور و غیاب کارتی تماسی

قیمت دستگاه: قیمت دستگاه‌های بیومتریک نیز از مهمترین نکاتی است که باید در خرید آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. در انتخاب دستگاه باید به گزینه‌های بازار و نیازهای خود دقت کنید و با توجه به نیازهای شرکت یا سازمان خود دستگاهی با کیفیت و همچنین قابلیت‌های مورد نظر خود را انتخاب کنید.

سازگاری با سیستم عامل: اگر قصد دارید دستگاه بیومتریک خود را به سیستم‌های خود متصل کنید، باید به سازگاری دستگاه با سیستم عامل خود توجه کنید.

تضمین و ضمانت: تضمین و ضمانت برای دستگاه‌های بیومتریک بسیار مهم است، زیرا این دستگاه‌ها باید به مدت طولانی استفاده شوند و باید از کیفیت خوبی برخوردار باشند. بنابراین، باید اطمینان حاصل کنید که دستگاه با یک ضمانت کامل تحت پوشش قرار می‌گیرد و در صورت وجود هرگونه مشکل، مشتری پاسخگوی شما خواهد بود.

پشتیبانی و خدمات پس از فروش: در صورتی که دستگاه بیومتریک خود از کار افتاد یا نیاز به تعمیر دارد، باید به خدمات پس از فروش و پشتیبانی توجه کنید. از پیش از فروش تا پس از فروش، باید از خدمات و پشتیبانی شرکت تامین کننده دستگاه مطمئن شوید. با خیال راحت دستگاه حضور و غیاب را خرید کنید.

قابلیت آموزش: دستگاه‌های بیومتریک برای استفاده بهینه باید به صورت صحیح تنظیم شوند و کاربران باید آموزش‌های لازم را دریافت کنند. بنابراین، باید اطمینان حاصل کنید که دستگاه انتخاب شده دارای منوال ترین قابلیت آموزش است. برای مثال، برخی از دستگاه‌های بیومتریک دارای صفحه نمایش لمسی هستند که به کاربران کمک می‌کند تا به سادگی برنامه‌های خود را تنظیم کنند. بنابراین، قبل از خرید دستگاه، باید اطمینان حاصل کنید که دستگاه دارای قابلیت آموزش کافی برای کاربران می‌باشد.

امنیت: دستگاه‌های بیومتریک باید به عنوان یک راه حل امنیتی برای شرکت یا سازمان شما مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین، باید اطمینان حاصل کنید که دستگاه دارای قابلیت‌های امنیتی کافی است و هرگونه اقدام غیرمجاز را متوقف می‌کند.

حضور و غیاب با کف دست

سرعت و دقت: سرعت و دقت دستگاه بیومتریک برای استفاده بهینه بسیار مهم است. برخی از دستگاه‌ها می‌توانند از اسکنرهای بسیار سریع برای شناسایی کاربر استفاده کنند، در حالی که دستگاه‌های دیگر ممکن است از سرعت کمتری برخوردار باشند. بنابراین، قبل از خرید دستگاه، باید از سرعت و دقت آن اطمینان حاصل کنید.

در نهایت، در انتخاب دستگاه بیومتریک، باید به نیازهای خود و نیازهای سازمان یا شرکت خود توجه کرده و با توجه به گزینه‌های موجود، دستگاهی با کیفیت و همچنین قابلیت‌های مورد نظر خود را انتخاب کنید. با توجه به موارد ذکر شده، می‌توانید دستگاه بیومتریک مناسب خود را انتخاب کنید و از این راه حل امنیتی برای شرکت یا سازمان استفاده کنید. در نهایت، باید به یاد داشته باشید که دستگاه بیومتریک یک راه حل امنیتی پیچیده است و باید با دقت و توجه به جزئیات انتخاب شود.

استفاده از دستگاه بیومتریک می‌تواند به شما کمک کند تا امنیت سازمان یا شرکت خود را بهبود بخشید و به شما اطمینان بدهد که فردی که از سیستم استفاده می‌کند، به واقع همان فردی است که در سیستم ثبت شده است. اما انتخاب دستگاه بیومتریک مناسب بسیار مهم است و بهتر است قبل از خرید دستگاه، به تحقیقات کافی و مقایسه مختلف گزینه‌ها پرداخته شود.

نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید؟

همکاران ما در واحد فروش آماده ارائه خدمات به شما هستند.

اخذ نمایندگی فروش محصولات فراتکنو

در کمترین زمان درخواست خود را ثبت نمائید

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو می‌خواهیم اعلان‌هایی را برای آخرین اخبار و به‌روزرسانی‌ها به شما نشان دهیم.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها