درخواست نمایندگی

اعطای نمایندگی در شهرستان ها یک فرصت بسیار ارزشمند برای کسب  کارها است، هم برای نمایندگی هایی که جذب می‌شوند و هم برای کسب و کارهایی که جذب نمایندگی در شهرستان ها رو انجام می‌دهند.
به همین عنوان شرکت مهندسی و بازرگانی فراتکنو نیز در شهرستان ها بعد از ارسال رزومه در حوزه فعالیت مربوطه و ارسال اطلاعات و بررسی اطلاعات توسط کارشناسان مربوطه نمایندگی می‌پذیرد.
از مهمترین مزایای اعطای نمایندگی فراتکنو، فقط و فقط عاملیت فروش نمایندگان می‌باشد و تمامی موارد از جمله خدمات پس از فروش-پشتیبانی و گارانتی با شرکت فراتکنو می‌باشد و همچنین در صورت انجام این موارد توسط نمایندگی ها بعد از آموزش‌هایی که فراتکنو در اختیار آنها می‌گذارد تمامی هزینه های سالیانه در مورد پشتیبانی و … توسط نمایندگی از مشتری دریافت می‌شود.

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو می‌خواهیم اعلان‌هایی را برای آخرین اخبار و به‌روزرسانی‌ها به شما نشان دهیم.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها