ده مولفه برتر دستگاه حضور و غیاب (قسمت دوم)

دستگاه حضور و غیاب

ورودی ‏های کارمندان
شما با دستگاه حضور غیاب قسمت ‏ها می‏ توانند به روش ‏های متفاوتی زمان‏گیری کنند، که شامل برگه‏ زمان‏بندی الکترونیک و ساعت ‏های وب می ‏شود.
یکی از رایج‏ ترین روش ‏ها از طریق کیوسک مرکزی است که کارمندان می ‏توانند ساعت ورود یا خروج بزنند. با یک سامانهی زمان‏گیری منعطف، می‏ توانید سخت ‏افزار خود را انتخاب نمایید و ورودی را آن گونه که ‏می‏ خواهید تنظیم کنید. بسیاری از بخش‏ های آموزش از کامپیوترها یا تبلت‏ های متصل به اینترنت (مانند انواع لپ تاب ها، کامپیوتر ها و انواع گوشی های موبایل هوشمند ) استفاده می‏ کنند تا به کارمندان اجازه دهند به ID و یا pin خود وارد شده ساعت ورود و خروج خود را ثبت کنند. بعضی دیگر از دستگاه اسکن استفاده می‏ کنند که ثبت ساعت از طریق بارکد، تکه‏ های مغناطیسی، کارت‏ های مغناطیسی و یا فوب ‏ها یا حتی بارکدهایی بر گوشی‏ های هوشمند صورت می ‏گیرد.

ساعت بر پورتال

بعضی قسمت ‏ها نیز می‏ خواهند منعطف ‏تر باشند و به کارمندان خود اجازه می ‏دهند از کامپیوترهای خود ثبت ساعت کنند و نه از ورودی ثبت ساعت.
با زمان‏گیری پرتال شما می ‏توانید به کارمندان تان URL دهید و یا میانبری ویژه برای شان ایجاد کنید تا با ID و یا pin خود ساعت ورود و خروج را ثبت کنند.

دستگاه حضور و غیاب

برنامه ‏های کاری
دریافته ‏ایم که تقریبا همه برای برنامه‏ ریزی وظایف گروه‏ ها و کارمندان و یا پست‏ های کاری از برنامه کاری استفاده می‏ کنند.
با این ویژگی می‏ توانید ساعت شروع و اتمام و زمان استراحت برنامه ‏های خاص را تنظیم کنید. این برنامه‏ ها ممکن است شامل همان ساعت کاری هر روزه، یا ساعات متفاوتی در روزهای گوناگون هفته باشند. همچنین می ‏توانید در مورد کسر خودکار برنامه‏ های استراحت بدون حقوق که کارمندان ساعت آن را ثبت نمی‏ کنند تصمیم بگیرید.

مکان‏ یاب افراد

با گزارش مکان‏ یاب لحظه‏ ای در سامانه‏ حضور و غیاب خود می‏ توانید ببینید کارمندان شما دقیقا در کجا هستند. به سرعت می ‏توانید ببینید چه کسی سر کار خود نیست، چه کسی طبق غیبت برنامه‏ ریزی شده بیرون است، و چه کسی اکنون ساعت ورود یا خروج زده است. قسمت‏ های کاری این ویژگی را به علت قابل مشاهده بودن و اعتبار اطلاعات آن بسیار مطلوب می‏ دانند.

بیشتر بخوانید : ده مولفه برتر دستگاه حضور و غیاب (قسمت اول)

داده ‏های غیاب

دیگر منفعت مهم این سامانه، متصل بودن آن به سامانه مدیریت حضور و غیاب است. برای مثال برای کاربران Veritime و Aesop، به اشتراک‏ گذاری انتخاب داده ‏ها در محصولات ایجاد شده است. به طور ویژه Veritime داده ‏های غیبت را از Aesop می‏ گیرد و مستقیما در برنامه کاری کارمندان اعمال می‎کند. بر اساس نوع غیبت و دلیل آن Veritime این زمان را در برنامه با قوانین دقیق لیست حقوق تطبیق می ‏دهد تا پرداخت یا عدم پرداخت را مشخص کند.
داده‏ های به اشتراک گذاشته شده، پیگیری زمان ‏های ترکیبی را به همراه ترازهای ترک کار ساده می ‏کند. اگر غیبت باید خارج از زمان کاری قرار گیرد، Veritime حقوق ساعت کار را با دلیل ترک کار محاسبه می‏ کند و ترازهای ترک کار کارمند را در هر دو سامانه به روز رسانی می‏ کند.
خرید دستگاه حضور و غیاب در تهران
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره
حضور و غیاب با کف دست