اهمیت حضور در اصول اخلاق کاری

دستگاه حضور و غیاب

اهمیت حضور در اصول اخلاق کاری

حضور در کار فقط محدود به حضور و غیاب فیزیکی نمی باشد حضور خوب به این معنی است که شما در کار حضور داشته و پاسخگو باشید. حضور ضعیف می تواند مانع اشتغال شما شود شما را نزد رئیس زیر سوال برده و روابط شما را با همکارانتان خراب نماید. در مواقع مرخصی در هر زمانی، شما اقدام به انجام کاری که ممکن است موجه باشد، نمی کنید مخصوصا اگر در زمان بیماری و یا تعطیلات باشید. اما حضور چند در میان نشانگر اخلاق کاری شما و این که چگونه کار خود و کسانی را که با شما کار می کنند را جدی می گیرید، می باشد.

کار صادقانه ی یک روز کاری

هنگامی که شما کاری را قبول می کنید شما اساسا بیان می کنید که در ازای پولی که رئیس شما وعده داده است شما صادقانه یک روز کاری را انجام می دهید. بسته به این که شما پاره وقت [1]کار می کنید، ساعتی [2]یا تمام وقت[3] هستید تعهد به یک روز کاری در هر یک از موارد مذکور،  اساس سابقه ی کاری و کار و شغل موفق می باشد.

کار گروهی و همکاری

این که شما کار خود را در دفتری با درب بسته به طور مستقل انجام می دهید یا داخل خط مونتاژ ایستاده در کنار یک همکار، حضور شما بر روی افرادی که با شما کار می کنند تاثیر می گذارد اگر شما برای انجام کاری حاضر هستید انجام کارهای شما بر روی انجام وظایف و مئولیت های دیگران تاثیر می گذارد. به عنوان مثال اگر شما حسابداری هستید که باید رسید مشتری را شمارش نمایید، نتایج کار شما می تواند تعیین کننده باشد که آیا بخش فروش نیاز به افزایش پایه مشتری دارد یا خیر. اگر شما به طور مداوم در کار حضور نداشته باشید موسسه نتیجه ی پروژه هایی که به اعداد و ارقام شما بستگی دارد را به تاخیر می اندازد.

بیشتر بخوانید : چگونه باید بهترین استراتژی را برای بهبود حضور در مدارس تعیین کرد

 

حقوق و دستمزد دقیق

هیچ کس در موعد پرداخت نمی خواهد حقوق کم دریافت نماید و اگر حضور شما ضعیف باشد محتمل است که چک حقوقی کمی دریافت نمایید مخصوصا اگر ساعتی کار کنید. اگر شما یک کارمند حقوق بگیر هستید و به طور مستمر حضور ندارید، شما در نهایت باید اگزوز زمان پرداخت خود را خاموش و در برخی شرایط، کارفرمای شما می تواند ساعت کاری را از حقوق شما کسر نماید. حضور و غیاب با حقوق و دستمزد مرتبط هستند و غیبت روزمره می تواند حتی پیشرفته ترین سیستم های لیست حقوقی را پیچیده نماید.

سابقه شغلی شما

حتی اگر غیبت شما به طور مستقیم بر کار دیگر کارکنان تاثیر نداشته باشد اعتبار شغلی شما می تواند آسیب ببیند اگر سابقه کاری شما غیبت بیش از حد نشان دهد.

کارمندان با سوابق حضور و غیاب عالی به طور کلی قابل اعتماد هستند و همکاران به آن ها اعتماد می کنند. Dan Schawbel   مقاله نویس Bloomberg Businessweek در مقاله ی “نیاز مدیران مهارت های نرم” در سال 2013 پیشنهاد می کند که در برخی موارد یک خصیصه یا  مهارت ملایم مانند قابلیت اعتماد از شایستگی فنی مهمتر باشد. زمانی که دوستان و ناظران شما به شما اعتماد می کنند و می دانند که شما هر روز سر کار خواهید آمید شما یک کارمند ارزشمند هستید. کارکنان با ارزش اغلب با تجلیل مدیریت، افزایش دستمزد و فرصت هایی برای پیشرفت شناخته می شوند.

[1] . part-time

[2] . hourly worker

[3] . full-time